Je jedným z objaviteľov etiologického agens, ktorý spôsobuje syndróm akvirovanej imunodeficiencie AIDS, ako aj možností jeho detekcie v krvných vzorkách, čo z praktického hľadiska zabránilo šíreniu HIV-1 infekcie u ľudí krvou a krvnými produktmi. Neskôr sa venoval najmä problematike imunologických štúdií hlavných štrukturálnych proteínov HIV-1. V rokoch 1980-1982 bol hosťujúcim vedeckým pracovníkom Národného onkologického ústavu, Národného ústavu zdravia v Bet-hesde v USA. Neskoršie bol hosťujúcim vedeckým pracovníkom v tom istom laboratóriu a ústave. V rokoch 1988-1989 zastával funkciu samostatného vedeckého pracovníka v Laboratóriu nádorovej bunkovej biológie Národného onkologického ústavu Národného ústavu zdravia v Bethesde a napokon v rokoch 1989-1990 bol profesorom a vedúcim Oddelenia virológie a imunológie vo Výskumnom ústave primátov, Štátnej univerzity v Novom Mexiku (USA).

Zdroj: http://www.piestanskydennik.sk/rubriky/historia/lekari-20-storocia/slovenske-osobnosti-mediciny-vo-svete-39-20-storocie-3776/