Patrí medzi uznávaných európskych expertov na atómovú energiu. Aj vďaka nemu kredit slovenských jadrových odborníkov vo svete výrazne vzrástol. Momentálne ho najviac zamestnáva havária japonskej atómky Fukušima a s ňou súvisiaca budúcnosť jadra. „Bohužiaľ, v Európe sa jadrová energetika politicky opäť dostáva do zlého svetla. Ak politici postrehnú, že ich odmietavý postoj k atómovej energii im prinesie nové hlasy voličov, budú horlivo antijadroví,“ tvrdí predseda Európskej nukleárnej spoločnosti v Bruseli Vladimír Slugeň. Náš rodák je tiež spoluautorom šiestich vysokoškolských učebníc a takmer 150 vedeckých či odborných prác v oblasti jadrovej energetiky a materiálového výskumu. Práve vydanie odborných publikácií a vyškolenie kvalitných odborníkov v spolupráci so svojimi kolegami považuje za svoj najväčší úspech v doterajšej kariére.

 

Pripravil: G. Murín

Zdroj: http://hnonline.sk/svet/c1-51751540-slovak-strazi-jadro-europy