Dekan rímskej Fakulty kánonického práva Miroslav Konštanc Adam vychováva mladých cirkevných právnikov. Dennodenne sa pohybuje medzi elitou kresťanskej viery. Dohliada na výchovu mladých nádejných cirkevných právnikov priamo v Ríme, ktorý je srdcom katolíckej cirkvi. Podobne ako väčšina jeho kolegov, aj on v týchto dňoch žije jedným z najväčších kresťanských sviatkov – Vianocami. Tie na rozdiel od iných ľudí nestrávi doma s najbližšími. “Tým, že som rehoľník a kňaz, je ťažké odísť k príbuzným počas najväčších sviatkov v roku. Vianoce teda tohto roku strávim v Ríme,“ hovorí prorektor Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského v Ríme a dekan tamojšej Fakulty kánonického práva profesor Miroslav Konštanc Adam.

Zdroj: http://hnonline.sk/svet/c1-48843620-slovak-ktory-travi-vianoce-blizko-papeza