Vladimír Frecer. Náš inžinier v Terste spoluzakladal a vedie výskumné laboratórium. Slovenskí vedci sa v zahraničí presadzujú na čoraz vyššej úrovni. Dokazuje to aj Vladimír Frecer, ktorý v severotalianskom Terste vedie malé výskumné laboratórium, ktoré prostredníctvom počítačových simulácií a vývoja nanomateriálov prispieva k boju proti rakovine. Laboratórium je súčasťou veľkého vedeckého a technologického parku AREA Science Park v Terste, ktorý dnes patrí medzi najväčšie v Európe. “Projekt ôsmich talianskych univerzít bol zameraný na vývoj nanočipu vhodného na jednoduchú a rýchlu detekciu onkomarkerov v kvapke krvi,“ hovorí Frecer, ktorý sa venuje výskumu už viac ako štvrť storočia. Pracuje v tíme, ktorý sa zaoberá počítačovými simuláciami, najmä v oblasti dizajnu nových liečiv. “Bol to profesor Stanislav Miertuš, kto ma poveril prípravou projektu biosenzora, ako aj vedením nového laboratória,“ hovorí Vladimír Frecer. Dôležité pritom je, že nanočip, na ktorom tím spolupracuje, sa bude dať použiť aj medzi širokým obyvateľstvom počas bežných preventívnych prehliadok v ambulancii praktického lekára.

Zdroj: http://hnonline.sk/svet/c1-38708790-slovak-co-patra-po-cipe-proti-rakovine