Slavoljub Eduard Penkala sa narodil v Liptovskom Mikuláši. Navštevoval univerzitu vo Viedni, technickú univerzitu v Drážďanoch a získal aj doktorát z organickej chémie. Presťahoval sa s manželkou a rodinou do Záhrebu. Venoval sa ďalšiemu rozvoju mechanického pera a v roku 1907 vytvoril prvé pevné atramentové plniace pero. V spolupráci s podnikateľom menom Edmund Moster založil Penkala – Moster spoločnosť a postavil továreň na ceruzky a perá, ktorá bola v tej dobe jednou z najväčších na svete. Táto spoločnosť existuje ešte dnes pod názvom TOZ Penkala. V roku 190 tiež zostrojil prvé chorvátske dvojmiestné lietadlo, ktoré pilotoval prvý chorvátsky pilot Dragutin Novák. Zostrojil a vynašiel mnoho ďalších výrobkov a zariadení, napr.: termofor (jeho prvý patentovaný vynález), železničné brzdy, anódu batérie. Založil aj ďalšiu spoločnosť s názvom Elevator Chemical Manufacturing Company, ktorá vyrábala rôzne chemikálie, detergenty, pečatiaci vosk a “Radium Vinovica” (patentovaný liek, využívaný pri liečbe reumatizmu). Penkala zomrel v Záhrebe vo veku 50 rokov na zápal pľúc.

 

Pripravil: G. Murín

Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Slavoljub_Eduard_Penkala