S pozitívnym príkladom využitia cyber-techniky prišiel oravský rodák Bc. Jozef Šimo, ktorý vyštudoval v dánskom prístavnom meste Aarhus na Business Academy odbor Digital Product Design a popri tom pracoval aj pre miestnu univerzitu na využití počítačovej techniky v praxi. Výsledkom je projekt „Be My Eyes“, ktorý v Dánsku naďalej rozvíja v prospech nevidiacich a slabozrakých.

Abstrakt I, Veronika Murínová

Podstatu mi osvetlila slabozraká Eka Balašková: „Aplikácia spája možnosti moderných smartfónov s vidiacimi dobrovoľníkmi, ktorí pomáhajú nevidiacim registrovaným užívateľom pri činnostiach každodenného života. Ako to funguje? Zaregistrujete sa ako dobrovoľník a keď ste on-line, môže sa Vám stať, že ja ako nevidiaci užívateľ požiadam o pomoc. Napríklad som na autobusovej stanici, potrebujem sa na nej zorientovať, no bez pomoci vidiaceho to nejde. A tak si zapnem kameru, idem si po stanici a vy mi čítate, aké nástupištia s cieľovými stanicami obchádzam.“