Bielorusko

Cestovanie Bielorusko

LA COMPAGNIE DES WAGONS-LITS – Histoire biélorusse

Il est diverses manières de voyager. Mais seuls les wagons-lits peuvent vous donner l’expérience d’un vécu partagé avec des personnes inconnues – jusqu’à l’intimité d’une nuit passée en commun. Nulle part ailleurs et en aucune autre circonstance, vous n’arriveriez à obliger une dame tenant à sa réputation à dormir […]

SOCIETY OF SLEEPING WAGONS – A Belarus Story

There are many kinds of traveling, but the couchette gives one a special experience. A group of people – complete strangers – brought together by necessity to spend the night with one another. Nowhere else under any circumstance, can you press a lady, who is always interested in maintaining […]

SPOLOČNOSŤ SPACÍCH VAGÓNOV – Bieloruský príbeh

Sú rôzne druhy cestovania, ale len spacie vagóny vám dajú neobvyklú skúsenosť. Skupinu ľudí – úplne neznámych – spája nutnosť spoločne strávenej noci. Nikde inde a za žiadnych iných okolností by ste svojej povesti dbalú dámu nedonútili spať na spoločnej poschodovej posteli s neznámym mužom či dokonca mužmi. Ani […]