Bielorusko

Cestovanie Bielorusko

SAMOSTATNÝ SVET DUDUTKI (Bieloruský príbeh

V roku 1996 bol bieloruský Minsk asi polstoročie za aktuálnym dátumom. Mohla za to diktatúra samorastlého prezidenta Lukašenka. Naša spisovateľská PEN konferencia bola pod dohľadom tajnej služby, viacerým delegátom prehľadali izby. Naši bieloruskí kolegovia opisovali výčiny diktátorského režimu a my sme s ich pomocou skladali protestnú rezolúciu. A tu odrazu, v prestávke rokovania, výlet! […]

LA COMPAGNIE DES WAGONS-LITS – Histoire biélorusse

Il est diverses manières de voyager. Mais seuls les wagons-lits peuvent vous donner l’expérience d’un vécu partagé avec des personnes inconnues – jusqu’à l’intimité d’une nuit passée en commun. Nulle part ailleurs et en aucune autre circonstance, vous n’arriveriez à obliger une dame tenant à sa réputation à dormir […]

SOCIETY OF SLEEPING WAGONS – A Belarus Story

There are many kinds of traveling, but the couchette gives one a special experience. A group of people – complete strangers – brought together by necessity to spend the night with one another. Nowhere else under any circumstance, can you press a lady, who is always interested in maintaining […]

SPOLOČNOSŤ SPACÍCH VAGÓNOV – Bieloruský príbeh

Sú rôzne druhy cestovania, ale len spacie vagóny vám dajú neobvyklú skúsenosť. Skupinu ľudí – úplne neznámych – spája nutnosť spoločne strávenej noci. Nikde inde a za žiadnych iných okolností by ste svojej povesti dbalú dámu nedonútili spať na spoločnej poschodovej posteli s neznámym mužom či dokonca mužmi. Ani […]