Malajzia

  • Podvody v Ázii
    Permalink Podvody v ÁziiGallery

    Deväť najčastejších podvodov na turistoch v juhovýchodnej Ázii

Deväť najčastejších podvodov na turistoch v juhovýchodnej Ázii

Nielen pre európskych turistov je táto časť sveta lákavá svoju exotikou, tropickým podnebím ale aj priaznivými cenami. Lenže, kde sa rozmnožili neznalí ruksakoví turisti, vyrástla tiež základňa podvodníkov. V tomto regióne vás skôr než násilné prepadnutie, čaká okradnutie ľsťou a klamstvom. Pripravili sme pre vás zoznam často praktizovaných podvodov, pred ktorými sa musíte mať na pozore.

1. Sunarový podvod – Kambodža

Tento trik […]

  • Le Monde est petit, cover
    Permalink Le Monde est petit, coverGallery

    QU’Y–A–T–IL DE SÛR DANS CE MONDE ? – Histoire malaise

QU’Y–A–T–IL DE SÛR DANS CE MONDE ? – Histoire malaise

A l’Université de Serdang, près de Kuala Lumpur, commençait une conférence. J’étais présent physiquement, mais normalement je n’aurais pas dû y participer. Une malheureuse carte plastique, dénommée carte VISA, en était la cause. Pour les voyageurs de nos jours il est bien confortable de ne pas avoir à emporter des kilos de lingots d’or ou même des liasses volumineuses de […]

Napísal |5 December, 2017|Ázia, Malajzia|0 komentárov|

WHAT IS CERTAIN IN THE WORLD – A Malaysian story

I am the enthusiastic owner of a VISA card. Anywhere – in Mexico, India or all of the Baltic States – it gives me an unusual feeling of a financial safety and security. But this very comfort led to me being punished.

That punishment was meted out in a country thousands of kilometers from home. The first warning had came […]

Napísal |4 December, 2017|Ázia, Malajzia|0 komentárov|

ČO JE NA SVETE ISTÉ? – Malajský príbeh

Som nadšený majiteľ VISA-karty. Poslúžila všade – v Mexiku, Indii, či celom Pobaltí – a poskytla mi neobyčajný pocit finančnej istoty a bezpečia. Ale tento komfort mal byť potrestaný. A ten trest prišiel v krajine tisíce kilometrov od domova.

Prvé varovanie sa dostavilo už v Kuala Lumpur, keď som si na nákup v miestnom supermarkete menom Sogo chcel vybrať malú hotovosť […]

Napísal |1 December, 2017|Ázia, Malajzia|0 komentárov|

COMMENT MEURENT LES PIETONS – Histoire malaise

On dit que le centre commercial est la deuxième maison d’un vrai Américain. En Malaisie ils aimeraient beaucoup ressembler aux Américains ; d’ailleurs la monnaie locale s’appelait à l’origine le dollar malais et encore maintenant son symbole ressemble à celui de la monnaie américaine. Pendant notre conférence nous avons eu l’occasion de voir ce qu’était la deuxième maison du vrai […]

Napísal |15 November, 2017|Ázia, Malajzia|0 komentárov|

HOW THE WALKERS WILL EXTINCT – A Malaysian story

Americans use their supermarkets as their second home. Malaysians aspire to be like Americans. Their currency used to be called the Malaysian dollar and even in written form it resembles the dollar sign. Our group of foreigners were given the opportunity to see what was the rightful second home for Malaysians. Four of us – a Finnish professor, a […]

Napísal |14 November, 2017|Ázia, Malajzia|0 komentárov|

AKO VYMRÚ CHODCI – Malajský príbeh

Tvrdí sa, že supermarket je druhým domovom pravého Američana. V Malajzii by sa veľmi radi podobali Američanom, veď aj miestna mena sa pôvodne volala malajský dolár a dodnes jej symbol pripomína americkú menu. Počas našej vedeckej konferencie sme mali príležitosť zažiť, čo je druhým domovom pravého prosperujúceho Malajčana v dobe, kedy mala táto krajina ambície stať sa jednou z […]

Napísal |10 November, 2017|Ázia, Malajzia|0 komentárov|

FACE A FACE AVEC LE TIGRE MALAIS – Histoire malaise

Vous avez probablement éprouvé ce sentiment que l’on a, à un moment précis,  lorsqu’on pense qu’on serait mieux n’importe où ailleurs que chez soi, malgré le dicton : « On est bien partout mais on n’est nulle part aussi bien que chez soi. » Les querelles et disputes non seulement politiques mais aussi professionnelles, amicales ou familiales, atteignent une telle […]

Napísal |14 September, 2017|Ázia, Malajzia|0 komentárov|

FACE TO FACE WITH THE MALAYSIAN TIGER – A Malaysian story

I’m sure you know the feeling that, contrary to the saying ’north, south, east or west, home is always the best,’ at a particular moments anywhere else is better for you to be than at home. Domestic quarrels or wrangles, not only between politicians but also between friends and colleagues, or even in your own family, might reach such […]

Napísal |14 September, 2017|Ázia, Malajzia|0 komentárov|

ZOČI-VOČI MALAJSKÉMU TIGROVI – Malajský príbeh

Určite aj vy poznáte ten pocit, keď napriek porekadlu „všade dobre, doma najlepšie“, je pre vás práve v danej chvíli všade lepšie než doma. Domáce škriepky a hádky nielen politické, ale aj medzi priateľmi a kolegami či v rodine dosahujú takú intenzitu, že sa stávate zajatcom jedinej neodbytnej myšlienky – ak je všade dobre, tak načo sedieť doma? V takomto rozpoložení […]

Napísal |14 September, 2017|Ázia, Malajzia|0 komentárov|