V australském časopise Parade jsem četl reportáž autora, který se potuloval ve vnitrozemí Nové Guineje. U divoké řeky Sepiku se seznámil s českou rodinou Ryšavých, Pavlem a Zdenou, a jejich třemi dětmi. Žel, obtížný život v oblasti dosud částečných kanibalů skončil smrtí obou rodičů. Posléze na jihopacifickém ostrově Rarotonga v Cookově souostroví mezi Tahiti a Fidži, kde jsem […]