Chudobní ľudia sú vraj úprimnejší, pretože sa dokážu tešiť z maličkostí a prežívajú radosti každého dňa oveľa intenzívnejšie. O tom, že v tejto vete bude ukrytý veľký kúsok pravdy, svedčia aj obyvatelia juhoamerického Paraguaja.
Síce nie sú naučení na prepych a všetko si musia vydrieť ťažkou prácou, na ich tvárach však vždy nájdete úsmev, ktorý vám určite spríjemní dovolenkové dni. […]